Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Δραστηριότητες

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων (απασχόληση, δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και προτάσεις υπαγωγής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα) από τις ομάδες στόχου: Άνεργοι σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενοι από φτώχεια, Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, δίνοντας έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους/ες, τις γυναίκες και τους νέους/ες με μικρή επαγγελματική εμπειρία.

Δραση 1: Μελέτη

Δραση 2: Δικτύωση (Φυσική - Ηλεκτρονική)

Δραση 3: Διακρατικότητα

Δραση 4: Δημοσιότητα

Δραση 5: Συντονισμός - Διαχείριση Πράξης

Δραση 6: Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ - 1

Δραση 7: Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ - 2

Δραση 8: Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ - 3

Δραση 9: Οργάνωση και Διοίκηση επιχείρησης

Δραση 10: Αρχική Συμβουλευτική

Δράση 11: Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Δράση 12: Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Δράση 13: Δημιουργία Business Plans

Δράση 14: Μετά - Παρακολούθηση

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 1288