Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Δράση 9: «Πρόγραμμα Κατάρτισης 4: «Οργάνωση και Διοίκηση επιχείρησης»

Δράση 9: «Πρόγραμμα Κατάρτισης 4: «Οργάνωση και Διοίκηση επιχείρησης» για ωφελούμενους που θα ιδρύσουν κοινωνικές και ατομικές επιχειρήσεις»

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 1293