Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Δράση 6: «Πρόγραμμα Κατάρτισης 1: «Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ

Δράση 6: «Πρόγραμμα Κατάρτισης 1: «Παροχή υπηρεσιών με χρήση ΤΠΕ» για ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις»

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 1300