Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Στόχος της παρέμβασης

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων (απασχόληση, δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και προτάσεις υπαγωγής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα) από τις ομάδες στόχου: Άνεργοι σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενοι από φτώχεια, Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, δίνοντας έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους/ες, τις γυναίκες και τους νέους/ες με μικρή επαγγελματική εμπειρία.

Δράσεις σύμπραξης

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων (απασχόληση, δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων και προτάσεις υπαγωγής σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα) από τις ομάδες στόχου: Άνεργοι σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενοι από φτώχεια, Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών, δίνοντας έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους/ες, τις γυναίκες και τους νέους/ες με μικρή επαγγελματική εμπειρία.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ – Προδημοσιεύσεις

Διαβάστε το άρθρο

ΟΛΟΚΛΗΡΤΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΛΗΞΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΛΗΞΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε το άρθρο

ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Νοτίου Έβρου ...

Διαβάστε το άρθρο

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε το άρθρο

eu.jpg (9.272 bytes)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός επισκέψεων δικτυακού χώρου: 1310